Nyhetsbrev 1

Av Per Andersson & Johan Lindhardt

Nyhetsbrevet utsänt 2002-08-11

Bästa Långarydssläkting som meddelat e-postadress! Här följer litet information rörande vår gemensamma släkt:

Hämta tilläggsboken på Långaryds marknad och spara portot

Tilläggsboken med sju nyutforskade grenar av vår stora Långarydssläkt kommer att vara färdig i början av september. De släktingar som har möjlighet kan hämta sitt eller sina exemplar på den gammaldags marknad som hålls i Långaryd den 8 september. Då slipper man portokostnaden och får dessutom boken litet tidigare. De beställda böcker som inte hämtats i Långaryd kommer att sändas per post i veckan därefter.

Alla Långarydsättlingar välkomna till gammaldags marknad i Långaryd söndagen den 8 september

Långaryds hembygdsförening och fyra andra samverkande föreningar i socknen återuppväcker i år traditionen att hålla marknad i Långaryd. Denna äger rum söndagen den 8 september. Mer än hälften av alla invånare i Långaryd tillhör vår stora släkt, och övriga släktmedlemmar i förskingringen hälsas varmt välkomna att återvända till förfädernas bygd på marknadsdagen.

Till Långaryd kommer man via Nissastigen (riksväg 26). Några kilometer norr om Hyltebruk finns en skyltad avtagsväg till Långaryd som efter 2 km når sockenkyrkan.

Marknadsdagen inleds med gammaldags gudstjänst i Långaryds kyrka klockan 11–12. Tornblåsare kallar samman sockenbor och gästande. Väl inne i kyrkan ser kyrkstöten till att alla håller sig vakna. Utanför kyrkporten kommer en sockenbo - förmodligen medlem av Långarydssläkten - att sitta i skamstocken..

Framför kyrkan, till höger innanför kyrkogårdsgrinden, kan man bese den minnessten över Långarydssläktens stamfader Anders Jönsson (1662–1716) och hans hustru som ättlingarna reste 1999.

Efter gudstjänsten börjar själva marknaden på Långaryds gamla marknadsplats (belägen invid vägen mellan Långaryd och Södra Unnaryd, 1 km från Långaryds kyrka, i byn Gassljunga). Arrangörerna gör allt för att marknaden skall få en tidstrogen prägel, så som den kunde gestalta sig för omkring 100 år sedan. Den som kommer i ålderdomlig klädedräkt blir extra uppskattad.

Särskilt utvalda knallar kommer till marknaden med genuina, handgjorda varor. För barnen blir det allehanda gamla lekar och ponnyridning. Fjärdingsman upprätthåller ordningen och det blir underhållning med dragspel och skillingtryck. Enklare förtäring kommer att finnas.

Per Andersson och Johan Lindhardt, som arbetat med att kartlägga släkten, kommer att finnas i hembygdsföreningens stånd, som är den gamla marknadsboden.

- - -

Upphovsrätt/Copyright © 2004 Per Andersson & Johan Lindhardt

Källa: www.langarydsslakten.se