Nyhetsbrev 10

Av Per Andersson & Johan Lindhardt

Nyhetsbrevet utsänt 2006-08-24


SLÄKTBÖCKERNA ÄR FÄRDIGA

Det nya bokverket i fyra band om Långarydssläkten kom ut i juli. På släktens hemsida kan man se hur böckerna om denna rekordstora släkt ser ut.

 

REKORDMÅNGA SLÄKTINGAR KOM TILL LÅNGARYD

Aldrig tidigare har så många efterkommande till Långarydssläktens stamföräldrar återvänt till ursprungssocknen som den 7 och 8 juli 2006. Dessa båda dagar gavs släktens medlemmar möjlighet att komma till Långaryd för att hämta det nyutkomna bokverket i fyra band om släkten. Många bokhämtare tog hela familjen med sig, och Långarydsföreningar i samverkan hade på olika sätt ordnat så att besökarna skulle känna sig välkomna och få en blick på bygden. Omkring 6 000 personer kom till Långaryd under de båda dagarna, och en del släktingar överraskades av att möta gamla bekanta som visade sig vara deras släktingar.

En av ortens företagare hade ställt sina lokaler invid bron över Nissan till förfogande. Där fanns de båda upphovsmännen till släktverket, Per Andersson och Johan Lindhardt, på plats och lämnade ut släktböcker. Släktmedlemmen Helmer Svensson med familj, som tillhandahåller föremål med Långarydssläktens släktvapen till självkostnadspris, betjänade också intresserade släktingar.

Uppmärksamheten i olika massmedier var stor. Sveriges television var på plats och sände inslag i Aktuellt och Rapport på söndagskvällen, liksom TV4 Halland-Öresund fredag och måndag. Radio Halland och Radio Jönköping gjorde också var sitt inslag från Långaryd och det senare sändes även i det rikstäckande programmet P4 Extra. Fem lokaltidningar hade sänt reportrar till Långaryd: Borås Tidning, Hallands Nyheter, Hallandsposten, Jönköpings-Posten och Värnamo Nyheter. Även tidningen Land, GT, Smålänningen och Radio Sjuhärad uppmärksammade Långarydssläkten i samband med utgivningen av de nya släktböckerna.

 

NY STATISTIK – VAR TIONDE HALLÄNNING TILLHÖR SLÄKTEN

Långarydssläktens hemsida finns nu statistik över antalet släktmedlemmar i samtliga Sveriges kommuner och län liksom världens länder och USA:s delstater.

Av Långarydssläktens 149 000 medlemmar genom tiderna är 37 500 avlidna. Följaktligen lever i dag 111 500 släktingar. Av dessa är drygt 76 000 ättlingar till stamföräldrarna och drygt 35 000 samhörigheter (dvs ingifta eller motsvarande).

Av de 111 500 släktingarna i livet bor 99 000 i Sverige. Det innebär att 1,1 procent av Sveriges nuvarande befolkning tillhör Långarydssläkten. I Hallands län är hela 9,6 procent av invånarna medlemmar av Långarydssläkten.

Utanför Sverige bor 12 500 medlemmar av Långarydssläkten. Merparten av dessa (9 000) bor i USA. Några hundra släktmedlemmar vardera finns i Canada, Danmark, Norge och Storbritannien. Det verkliga antalet släktmedlemmar utomlands, i synnerhet i USA, Canada och Danmark, är med all säkerhet mångdubbelt större, då ättlingarna till de flesta emigranter inte har kartlagts.

 

BINDERIFEL I BOKBAND IV

I en mindre del av upplagan av det nya bokverket om Långarydssläkten har ett bokbinderifel inträffat i band IV. I några fall saknas sidorna 1747–1778 och i stället förekommer då sidorna 1779–1810 två gånger. I andra fall är det sidorna 1811–1842 som saknas. De som drabbats av felet uppmanas mejla eller ringa (08-6636912) till Per Andersson, så skickas en korrekt bok med posten.

 

FLER SLÄKTINGAR SOM VILL HA NYHETSBREV?

Om det finns ytterligare släktingar som är intresserade av att få nyhetsbreven om Långarydssläkten, som utkommer då och då, är de välkomna att mejla namn, e-postadress och gärna bokstavsbeteckning.

Meddela vänligen när e-postadressen ändras. Den som inte längre vill stå på utskickslistan meddelar detta på enklaste sätt.

 

Med vänliga släkthälsningar

Per Andersson, Skeppargatan 32, 114 52 Stockholm, telefon 08-663 69 12

Johan Lindhardt, Metargatan 13, 116 66 Stockholm, telefon 08-643 97 76

e-post

hemsida: www.langarydsslakten.se

 

Upphovsrätt/Copyright © 2006 Per Andersson & Johan Lindhardt

Källa: www.langarydsslakten.se