Nyhetsbrev 11

Av Per Andersson & Johan Lindhardt

Nyhetsbrevet utsänt 2006-11-27


GÅTAN OM
STAMMODERNS URSPRUNG PÅ VÄG ATT LÖSAS

Långarydssläktens stammoder Ingrid Nilsdotter föddes omkring 1676 och dog 1753. Tidigare har Ingrids ursprung varit höljt i dunkel, liksom tidpunkten för hennes giftermål med länsman Anders Jönsson, släktens stamfader. Tack vare ett tips från Anders Brokelind i Jönköping vet vi nu att Anders Jönsson och Ingrid Nilsdotter vigdes 24 maj 1696 i Våthults socken (nära Gislaved) tre mil norr om Långaryd. Av vigselboken framgår att Ingrid Nilsdotter kom från gården Askebo i Våthult. Askebos enda bonde vid denna tid hette Nils Andersson. Allt tyder på att det är denne Nils och hans hustru Börta som är Ingrid Nilsdotters föräldrar, även om detta ännu inte kunnat bevisas fullständigt. Nils Andersson avled i Askebo 1717 och ska enligt dödboken ha blivit hela 97 år gammal. Hustrun Börta avled 1705, 74 år gammal.

Bönderna Peter (Nilsson) Ackerman och Nils Nilsson, var i början av 1700-talet bosatta i Askebo. Enligt Peter Ackermans ättling Anders Brokelinds teori är dessa troligen bröder till Ingrid Nilsdotter. Om så är fallet är de många avkomlingarna till Peter Ackerman och Nils Nilsson alltså befryndade med Långarydssläkten.

 

VALFÅNGARE OCH ZOOLOGIPROFESSOR – TVÅ SPÄNNANDE SLÄKTÖDEN I 1800-TALETS AMERIKA

En unik samling av brev som två av Långarydssläktens medlemmar skickade över Atlanten under 1800-talet har bevarats till eftervärlden. Bröderna Josua och Caleb Lindahl (bCa DD och bCa DE) gav sig iväg till Amerika. Den ene blev professor och företagsledare, den andre marinsoldat under inbördeskriget och valfångare på Stilla Havet. De har i brev till sin syssling Hanna Sjöström i Karlshamn (bCK Da) berättat om sina liv. Breven har av Hannas båda barnbarn Inga Tornberg och John Sjöström sammanställts till en illustrerad bok på 100 sidor som nu väntar på att tryckas. Boken bedöms komma att kosta ca 100 kr plus porto. För att kunna bedöma upplagans storlek tar John Sjöström gärna emot en intresseanmälan, genom epost. Bokens titel är ”Kära Hanna! Brev över Atlanten från Josua och Caleb”.

 

LÅNGARYDSÄTTLING I REGERINGEN

I den nya regering som bildades tidigare i höst återfinns försvarsminister Mikael Odenberg (m), som är medlem av Långarydssläkten (baA jdB BC) i likhet med tre tidigare socialdemokratiska statsråd. En nyinvald riksdagsledamot tillhör också släkten: Oskar Öholm (m), dcH cca aHa C.

 

HUNDRAÅRINGAR I SLÄKTEN

Den äldsta Långarydsättlingen, Alin Petersson i Halmstad (Hfb bDc c), född 1 oktober 1904, avled 8 november 2006 och blev alltså 102 år gammal. Det finns nu fem Långarydsättlingar i livet som är över hundra år gamla. Äldst är Ester Gruhs i Canada (CDa DBe a), som fyller 102 år den 19 december. Även Märta Nilsson i Västerås (dga aaB Ce), Karin Lundgren i Chicago, USA (CCd aab Aaa), Gerda Andersson i Halmstad (bad Cda bb) och Emmy Björkelid i Uppsala (aDh aAc bc) har fyllt 100 år, liksom tre ingifta medlemmar av Långarydssläkten. Hilma Johansson i Årstad är äldst, 105 år gammal. Hon var tidigare gift med dcH dbc A och är dessutom mor till Heb acc Aa-g.

På Långarydssläktens hemsida finns alla nu levande Långarydsättlingar över 95 år förtecknade (för närvarande 41 personer), liksom alla de ättlingar och samhörigheter (levande och döda) som blivit 100 år eller äldre.

 

NYUPPTÄCKTA SLÄKTGIFTEN PÅ HEMSIDAN

I takt med att vårt arbete med Långarydssläkten fortgår har efter släktböckernas utgivning ytterligare ett stort antal giften och samboförhållanden mellan redan befryndade släktmedlemmar konstaterats. Nu förekommer ungefär 1 500 sådana upptäckta allianser mellan besläktade länsmansättlingar. Ett hundratal av dessa samband har upptäckts efter bokutgivningen, vilket innebär att berörda släktingar är dubbelredovisade i böckerna. På släktens hemsida finns alla de nyupptäckta släktkopplingarna listade.

 

BILLIGARE SLÄKTFLAGGOR

Tack vare en ny leverantör har priset på fasadflaggorna med Långarydssläktens vapen nu sänkts betydligt. Flaggorna kan beställas för 175 kronor (tidigare 290 kronor) från Helmer Svensson i Långaryd i likhet med ett antal andra släktvapenprylar (till självkostnadspris). Bilder på prylarna finns på släktens hemsida. Helmer nås per epost eller telefon 0371-460 21.

 

FLER SLÄKTINGAR SOM VILL HA NYHETSBREV?

Om det finns ytterligare släktingar som är intresserade av att få nyhetsbreven om Långarydssläkten, som utkommer då och då, är de välkomna att mejla namn, e-postadress och gärna bokstavsbeteckning.

Meddela vänligen när e-postadressen ändras. Den som inte längre vill stå på utskickslistan meddelar detta på enklaste sätt.

 

Med vänliga släkthälsningar och önskan om en God Jul

Per Andersson, Skeppargatan 32, 114 52 Stockholm, telefon 08-663 69 12

Johan Lindhardt, Metargatan 13, 116 66 Stockholm, telefon 08-643 97 76

e-post

hemsida: www.langarydsslakten.se

 

 

Upphovsrätt/Copyright © 2006 Per Andersson & Johan Lindhardt

Källa: www.langarydsslakten.se