Nyhetsbrev 12

Av Per Andersson & Johan Lindhardt

Nyhetsbrevet utsänt 2007-03-06


STAMFÖRÄLDRARNAS ANOR KARTLAGDA

Alla vi 150 000 medlemmar av Långarydssläkten kan nu föra vår gemensamma släkthistoria ännu längre tillbaka. Efter utgivningen av släktböckerna förra året har Johan Lindhardt gjort mer fullständiga genomsökningar av Västbo härads domböcker och mantalslängder, vilket har gett intressanta upptäckter.

 

STAMFADERNS URSPRUNG

Det har nu blivit känt vem farfadern till Långarydssläktens stamfader, länsman Anders Jönsson (ca 1662–1716), var. Han hette också Anders och var även han bonde i Höljeryd, Långaryds socken. Anders dog 1662, strax innan den efter honom uppkallade sonsonen föddes. Anders hustru hette Kerstin och hon var sannolikt Anders Jönssons farmor. Den äldre Anders och hans son Jöns Andersson i Höljeryd (Anders Jönssons far) var båda sexmän, ett förtroendeuppdrag som sex bönder i varje socken innehade. En sexman var ledamot av kyrkonämnden och var kyrkoherden behjälplig i allehanda ärenden. Mantalslängderna visar att Anders den äldre hade minst fyra barn: Britta, Sven, Jöns och Karin. Vart Jöns syskon tog vägen är inte känt.

 

STAMMODERNS URSPRUNG

Även härstamningen för länsman Anders Jönssons hustru, Långarydssläktens stammoder Ingrid Nilsdotter (ca 1676–1753), är nu bekräftad. Ingrid föddes i Våthult, en liten småländsk socken vid gränsen till Västergötland. Hennes föräldrar var bonden Nils Andersson (ca 1620–1717) och hans hustru Börta (ca 1631–1705) på gården Askebo. Namnet Börta är en äldre regional variant av Britta. Nils Andersson var också sexman och hade som sådan under en tid ansvaret för räkenskaperna i Våthults församling. Nils Anderssons föräldrar var bonden i Askebo Anders (troligen död tidigast 1664 och senast 1669) och hans hustru Ingeborg (troligen död tidigast 1659 och senast 1663).

 

STAMMODERNS SYSKON UPPTÄCKTA

Tack vare ett antal notiser i Västbo härads domböcker vet vi nu att Långarydssläktens stammoder Ingrid Nilsdotter hade fyra syskon som nådde vuxen ålder:

1. Gunnel Nilsdotter (ca 1658–1712), jordegumma (den tidens barnmorska). Gift med bonden i Snärebo, Våthult, sexmannen Jöns Håkansson (ca 1651–1718). Fick flera barn.

2. Peter Ackerman (ca 1661–1732), tullnär i Vimmerby. Återvände som 60-åring med sin familj till fädernegården Askebo, som 1721 delades mellan honom och brodern Nils. Gift med adelsfröken Maria Elisabeth Mörner (död 1736). Fick flera barn.

3. Ingeborg Nilsdotter (ca 1664–1744). Gift med bonden i Tånga, Jälluntofta socken, Måns Eriksson (ca 1642–1728). De fick fyra barn av vilka två bosatte sig i Långaryd. Tusentals av ättlingarna till Långarydssläktens stamföräldrar Anders Jönsson och Ingrid Nilsdotter härstammar också från denna Ingeborg som alltså var syster till Ingrid.

4. Nils Nilsson (ca 1668–1723), bonde i Askebo, Våthult. Gift med kaptensdottern Malin Nilsdotter Sandahl (ca 1676–1732). Fick flera barn.

Syskonens föräldrar Nils Andersson och Börta i Askebo är alltså utgångspunkten för en mycket stor släkt, varav Långarydssläkten utgör en gren genom deras yngsta dotter Ingrid Nilsdotter, gift med länsman Anders Jönsson.

 

GAMMALDAGS MARKNAD I LÅNGARYD

Söndagen den 26 augusti i år kommer en gammaldags marknad att äga rum i Långaryd. Hundratals medlemmar av Långarydssläkten väntas då besöka den gamla marknadsplatsen med anor sedan 1700-talet, belägen söder om kyrkan. En särskild ”släkthörna” kommer att anordnas för dem som vill träffa andra Långarydsättlingar.

 

HUNDRAÅRINGAR I SLÄKTEN

Gerda Andersson i Halmstad (bad Cda bb), född 20 maj 1906, avled 29 december 2006, 100 år gammal. Den 13 mars fyller Signe Bengtsson i Gryteryd (aDD Aaa af) 100 år och antalet sekelgamla Långarydsättlingar i livet uppgår då till fem personer.

På Långarydssläktens hemsida finns en uppdaterad lista över alla nu levande Långarydsättlingar över 95 år (för närvarande 42 personer).

 

FLER SLÄKTINGAR SOM VILL HA NYHETSBREV?

Om det finns ytterligare släktingar som är intresserade av att få nyhetsbreven om Långarydssläkten, som utkommer då och då, är de välkomna att mejla namn, e-postadress och gärna bokstavsbeteckning.

Meddela vänligen när e-postadressen ändras. Den som inte längre vill stå på utskickslistan meddelar detta på enklaste sätt.

 

Med vänliga släkthälsningar

Per Andersson, telefon 08-663 69 12

Johan Lindhardt, telefon 08-643 97 76

epost

hemsida: www.langarydsslakten.se

 

 

Upphovsrätt/Copyright © 2007 Per Andersson & Johan Lindhardt

Källa: www.langarydsslakten.se