Nyhetsbrev 15

Av Per Andersson & Johan Lindhardt

Nyhetsbrevet utsänt 2008-03-24

ETT FEMTE BOKBAND om släkten planeras

Kartläggningen av Långarydssläkten fortsätter. Forskningen är nu inriktad på ättlingarna till vår stammoder Ingrid Nilsdotters syskon. Redan har 18 000 efterkommande till tre av länsmanshustruns syskon hittats och antalet personer ökar snabbt. Världens största kartlagda släkt har nu 167 000 kända medlemmar, utgående från Ingrids föräldrar Nils Andersson (död 1717) och hans hustru Börta (död 1705) på gården Askebo i Våthults socken.

Alla de nyfunna släktingarna kommer att redovisas i ett femte band till det bokverk vars fyra första delar gavs ut sommaren 2006. Utgivningen planeras till slutet av 2009 eller början av 2010. Den nya boken kommer att omfatta alla ättlingar till Ingrid Nilsdotters syskon som kan påträffas. (Ättlingarna till Ingrid själv, som var yngst i syskonskaran, och hennes man länsman Anders Jönsson upprepas inte i det nya bandet utan finns ju redan i de fyra tidigare.)

 

ÄNNU EN HUNDRAÅRING

Två av de nu levande ättlingarna till Långarydssläktens stamföräldrar har passerat 100-årsstrecket: Emmy Björkelid i Uppsala (aDh aAc bc), och Margit Bjärnling i Stockholm (aaF aae eb). Dessutom fyller Astrid Mårtensson i Lund (CCd aag di) 100 år den 25 april 2008. På släktens hemsida finns en uppdaterad lista över de mer än 40 Långarydsättlingarna som är över 95 år gamla.

 

HELMER SVENSSON I LÅNGARYD HAR AVLIDIT

En av Långarydssläktens centralgestalter i Långaryd har gått ur tiden. Helmer Svensson i Nissaryd avled efter en tids sjukdom den 12 december 2007 i en ålder av endast 67 år. Han blev för många medlemmar av den talrika släkten ett välkänt namn genom att tillsammans med sin familj med stort tillmötesgående och till de många släktingarnas uppskattning sköta hanteringen av märken, flaggor och andra föremål med släktvapnet, som släktmedlemmarna därmed har fått möjlighet att skaffa till självkostnadspris.

När Långarydsättlingar i förskingringen återvände till sina förfäders bygd var Helmers Nissaryd en given anhalt. Där sparade han inte sin möda inför besökarna och hjälpte gärna till med alltifrån att förklara släktsamband till att visa vägen till släktgårdar i trakten. För den stora del av Långarydssläkten som inte längre har någon nära släkting kvar i socknen blev Helmer länken mellan stamföräldrarna och nutiden, och han var en värdig släktrepresentant också genom sin inte mindre än femfaldiga härstamning.

Saknaden efter Helmer sträcker sig långt utanför den egna familjens krets. Oräkneliga släktingar är vi, som har anledning till tacksamhet över Helmers mångåriga gärning i Långarydssläktens tjänst.

 

PRYLAR MED SLÄKTVAPEN

Efter Helmer Svenssons bortgång har hans hustru Inga Svensson tagit över tillhandahållandet av prylar med Långarydssläktens vapen. Inga nås på telefon 0371-460 21 eller per e-post. Följande finns att tillgå: pins (rockslagsmärken), slipsnålar, manschettknappar, broderade tygmärken, bildekaler, kaffeservetter, lunchservetter, fasadflaggor samt t-shirts i olika storlekar och färger. Prylarna visas på släktens hemsida.

 

FLER SLÄKTINGAR SOM VILL HA NYHETSBREV?

Om det finns ytterligare släktingar som är intresserade av att få nyhetsbreven om Långarydssläkten, som utkommer då och då, är de välkomna att mejla namn, e-postadress och gärna bokstavsbeteckning. Alla gamla nyhetsbrev finns att läsa på släktens hemsida.

Meddela vänligen när e-postadressen ändras. Den som inte längre vill stå på utskickslistan meddelar detta på enklaste sätt.

 

Med vänliga släkthälsningar

Per Andersson, telefon 08-663 69 12

Johan Lindhardt, telefon 08-643 97 76

e-post

hemsida: www.langarydsslakten.se

 

 

Upphovsrätt/Copyright © 2008 Per Andersson & Johan Lindhardt

Källa: www.langarydsslakten.se