Nyhetsbrev 17

Av Per Andersson & Johan Lindhardt

Nyhetsbrevet utsänt 2008-11-11

NU ÄR VI 177 000 SLÄKTINGAR

Kartläggningen av ättlingarna till Långarydssläktens stammoder Ingrid Nilsdotters syskon fortsätter. Hittills har 28 000 efterkommande till tre av hennes syskon hittats. Världens största kartlagda släkt har därmed 177 000 kända medlemmar, utgående från Ingrids föräldrar Nils Andersson (död 1717) och hans hustru Börta (död 1705) på gården Askebo i Våthults socken. Antalet framforskade släktingar ökar stadigt och år 2010 ska det planerade supplementet till fyrabandsbokverket om släkten vara färdigt, i form av ett eller två ytterligare bokband.

 

SLÄKTEN FINNS NU I ALLA DELSTATER I USA

Sedan ättlingar till våra anföräldrar Nils Andersson och Börta påträffats även i delstaterna Mississippi och Delaware, kan vi nu konstatera att släkten har spridit sig till samtliga 50 delstater i USA. Även alla socknar i Halland är representerade, sedan lilla Idala i den norra länsdelen nu konstaterats ha medlemmar av Långarydssläkten inom sina gränser. Bland Sveriges 290 kommuner är det fortfarande en som saknar släktrepresentation, Bjurholm i Västerbottens län, även om flera av släktens ingifta är födda där.

 

SLÄKTENS ÄLDSTA

Länsman Anders Jönsson i Långaryd och hans hustru Ingrid Nilsdotter har nu 53 ättlingar i livet som är äldre än 95 år. Det är betydligt fler än för bara några månader sedan. På släktens hemsida finns en uppdaterad lista över dessa. Två ättlingar och fem ingifta är över hundra år gamla. Äldst bland ättlingarna är Margit Bjärnling i Stockholm (aaF aae eb), som fyller 101 år den 10 december.

 

GAMLEFARMOR TVÅ GÅNGER TILL SAMMA BARNBARNSBARN

Många medlemmar av Långarydssläkten härstammar från stamföräldrarna på mer än en linje. Det beror på att ättlingar till dem fått barn med varandra. Oftast handlar det då om två relativt avlägsna släktingar som gift sig med varandra utan att vara medvetna om släktskapet. Men i ett 40-tal fall har två kusiner ingått äktenskap. Ett intressant fenomen är att sex av dessa kusinpar fått barn medan den ena eller båda av kusinernas gemensamma mor- eller farföräldrar ännu varit i livet. Det innebär alltså att dessa åldringar under sin livstid fått uppleva att få en tvåfaldig avkomma, det vill säga att en och samma individ är ens barnbarnsbarn två gånger om. Detta inträffade första gången 1853, då Anna Maria Andersdotter (aDf eBa:2) föddes. Hennes farmors mor Christina Johansdotter (aDf, 1764-1855) var även hennes morfars mor.

 

FLER SLÄKTINGAR SOM VILL HA NYHETSBREV?

Om det finns ytterligare släktingar som är intresserade av att få nyhetsbreven om Långarydssläkten, som utkommer då och då, är de välkomna att mejla namn, e-postadress och gärna bokstavsbeteckning. Alla gamla nyhetsbrev finns att läsa på släktens hemsida.

Meddela vänligen när e-postadressen ändras. Den som inte längre vill stå på utskickslistan meddelar detta på enklaste sätt.

 

Med vänliga släkthälsningar                                                                    

Per Andersson, telefon 08-663 69 12

Johan Lindhardt, telefon 08-643 97 76

e-post

hemsida: www.langarydsslakten.se

 

Upphovsrätt/Copyright © 2008 Per Andersson & Johan Lindhardt

Källa: www.langarydsslakten.se