Nyhetsbrev 19

Av Per Andersson & Johan Lindhardt

Nyhetsbrevet utsänt 2009-11-16

NU ÄR VI 200 000 SLÄKTINGAR

Kartläggningen av ättlingarna till Långarydssläktens stammoder Ingrid Nilsdotters syskon börjar närma sig slutet. Hittills har 51 000 efterkommande till dem hittats. Vår släkt - världens största kartlagda - är därmed uppe i 200 000 kända medlemmar, utgående från Ingrids föräldrar Nils Andersson (död 1717) och hans hustru Börta (död 1705) på gården Askebo i Våthults socken. Sensommaren 2010 kommer den nya boken, där alla dessa nyfunna ättlingar till Ingrids syskon redovisas. Boken blir det femte bandet i bokverket om släkten.

 

SLÄKTENS ÄLDSTA

Äldst i släkten är Margit Bjärnling i Stockholm (aaF aae eb), som fyller 102 år den 10 december. Iris Hallberg i Haverdal (dbd cAa i) fyllde 100 år den 22 september. Nu i november fyller två släktmedlemmar 100 år, den 26 Gunnar Larsson (daa aDC eB:3) och den 28 Astrid Almgren (bCE GeD d:2). Båda är bosatta i Reftele. Den 22 december väntar vi vår femte hundraåring, Alice Lundahl i Linköping (HaA AAg ae:3). Därutöver finns tre (snart fyra) ingifta som är mer än ett sekel gamla. Fullständiga listor över släktens äldsta finns på hemsidan.

 

KÄNDA SLÄKTMEDLEMMAR

Proffscyklisten Susanne Ljungskog (född 1976), TV4-journalisten och programledaren Anders Kraft (född 1968) samt skådespelaren och teaterchefen Birgitta Palme (1940-2000) är de senaste upptäckterna av kända personer som tillhör Långarydssläkten. De tillhör släktgrenar som kommer att finnas med i den nya boken som blir färdig nästa år.

 

FLER SLÄKTINGAR SOM VILL HA NYHETSBREV?

Om det finns ytterligare släktingar som är intresserade av att få nyhetsbreven om Långarydssläkten, som utkommer då och då, är de välkomna att mejla namn, e-postadress och gärna bokstavsbeteckning. Alla gamla nyhetsbrev finns att läsa på släktens hemsida.

Meddela vänligen när e-postadressen ändras. Den som inte längre vill stå på utskickslistan meddelar detta på enklaste sätt.

 

Med vänliga släkthälsningar                                                                    

Per Andersson, telefon 08-663 69 12

Johan Lindhardt, telefon 08-643 97 76

e-post

hemsida: www.langarydsslakten.se

 

Upphovsrätt/Copyright © 2009 Per Andersson & Johan Lindhardt

Källa: www.langarydsslakten.se