Nyhetsbrev 2

Av Per Andersson & Johan Lindhardt

Nyhetsbrevet utsänt 2002-11-29

- - -

Innehåll

Tack för hjälp och uppmuntran

Ett fåtal böcker återstår

Kändisar

Vem är mest släkt till stamfadern?

Hundraåringar

Prylar med släktvapen

Hemsidan i träda

Tillägg och rättelser

 

Tack för hjälp och uppmuntran

Arbetet med att utreda vår månghövdade Långarydssläkt har fått ett överväldigande gensvar. Tusen och åter tusen fränder har generöst bidragit med värdefull information.

Till alla som genom sitt tillmötesgående har medverkat till att förverkliga den nya tilläggsboken framför vi vårt varmaste tack.

Med stor uppskattning och glädje har vi fått ta emot många vänliga och uppmuntrande hälsningar från anförvanter när och fjärran. Också för detta tackar vi hjärtligt.

Ett fåtal böcker återstår

Upplagan av huvudboken om Långarydssläkten är nu slut. Fortfarande finns dock några exemplar kvar av tilläggsboken, som utkom i september i år..

Priset för tilläggsboken är 190 kronor (inkl moms) plus lägsta porto (30 kr för en bok, lägre per bok vid flera). Boken beställs enklast från Per Andersson per e-post eller telefon (se ovan).

Kändisar

Långarydssläkten är som ett Sverige i miniatyr. Inom släkten finns också en del mera allmänt kända personer. Här följer – i alfabetisk ordning – några exempel på kändisar som tillhör vår släkt:

Jörgen Andersson, f d statsråd (bostads- och inrikesminister), f 1946, dbd HAd BdA, sidan 735

Hans-Uno Bengtsson, fysiker och en av de lärde i Lund, f 1953, Gfb eFg cA, sidan 996

Carl Block, biskop i Göteborg, 1874–1948, Eba Cac A, sidan 860

Magnus Carlsson, sångare i Barbados, f 1974, dhC eCa CHb A, sidan 1190 i tilläggsboken

Ulf ”Tickan” Carlsson, bordtennisspelare, f 1961, Ggh cdB DB, ej i bok

Erland Cullberg, konstnär, f 1931, Eba CaB FB, sidan 860

Johan Cullberg, psykiater och professor, f 1934, Eba CaB FC, sidan 860

John Cullberg, biskop i Västerås, 1895–1983, Eba CaB F, sidan 859

Sigurd Glans, legendarisk redaktionschef på Aftonbladet, f 1929, afb eaa BB, sidan 378

Carl B Hamilton, ekonomiprofessor och riksdagsman för folkpartiet, f 1946, Eba BdF cC, sidan 856

Mats Jingblad, fotbollstränare, f 1958, aaF aba bja B, sidan 58

Bodil Jönsson, fysiker och en av de lärde i Lund, f 1942, baH baA Bab, sidan 417

Jan Nygren, f d statsråd (samordningsminister), f 1950, Gff ACE DA, sidan 1011

Sven-Olof Petersson, Sveriges nyutnämnde EU-ambassadör, f 1947, aaF aaf HbA, sidan 1094 i tilläggsboken

Maria Schottenius, f d kulturchef på Expressen, kulturråd i London, f 1953, CDB GAc ba, sidan 539

Louise Sylwander, f d barnombudsman och generaldirektör, f 1949, daC hCb dAb, sidan 656

Göran Sonnevi, författare, f 1939, dcg DCd EA, sidan 759

Joakim Thåström, artist i bl a Ebba Grön och Imperiet, f 1957, Gfb eFA aC, sidan 996

Bland ingifta kan nämnas: bordtennisspelaren Peter Karlsson, imamen och ledaren för Sveriges muslimer Abd al Haqq Kielan, radiomannen Lars Madsén, fotbollsproffset Johan Mjällby, IT-entreprenören Johan Staël von Holstein, den kanske mest välkände av TV:s lärde i Lund professor Jan-Öyvind Svahn, journalisten och författaren Olle Svenning, ögonläkaren professor Björn Tengroth, TV-producenten och debattledaren Siewert Öholm.

Vem är mest släkt till stamfadern?

Hur mycket släkt är jag till stamfadern? Det beror på dels i vilken generation efter stamfadern jag befinner mig, dels på hur många håll jag härstammar från honom (nästan en fjärdedel av alla ättlingar har två eller flera härstamningar).

Ett sätt att uttrycka släktskapsgraden är att ange hur stor andel – i procent – som stamfadern utgör av mina anor i den generation där han befinner sig. För stamfaderns barn representerar han hälften (50 procent) av deras ursprung (och stammodern den andra hälften), i nästa generation (barnbarnen) hälften av hälften (25 procent), osv. Om man leder sitt ursprung till stamfadern på mer än ett håll, summerar man procenttalen.

Exempel: Ett barn till två av stamfaderns barnbarn, som är kusiner, har släktskapsgraden 12,5 + 12,5 = 25. Det är samma värde som för ett barnbarn på en enda linje. Observera dock att procentsatsen inte gör anspråk på att uttrycka den genetiska likheten med stamfadern utan endast är ett teoretiskt värde för att jämföra olika personers grad av släktskap till stamfadern.

Antalet generationer efter stamfadern motsvarar antalet bokstäver i individbeteckningen (som finns först på raden i släktboken). Vid härstamning på en linje är släktskapsgraden för respektive generation följande (procent):

1: 50

2: 25

3: 12,5

4: 6,25

5: 3,125

6: 1,5625

7: 0,78125

8: 0,390625

9: 0,1953125

10: 0,09765625

11: 0,048828125

12: 0,0244140625

13: 0,01220703125

Släktens nu levande medlemmar är spridda över hela åtta generationer, från 6 till 13. De som är minst släkt till stamfadern är fyra ättlingar i 13:e generationen som härstammar på en enda linje; släktskapsgraden är ca 0,012 procent (drygt en tiotusendel). Den mest besläktade är Ingeborg Sonesson [aCf Fcf e] i Kallinge. Hon är ättling på 6 håll, 1 i generation nr 6, 4 i nr 7 och 1 i nr 8. Därmed blir släktskapsgraden: 1,5625 + 4 * 0,78125 + 0,390625 = 5,08375 (ungefär 1/20). Den meste ättlingen är alltså drygt 400 gånger mer besläktad med stamfadern.

Två ytterligare exempel: Per Andersson [daC hgA cA], som är ättling i generation nr 8 på en linje och i nr 9 på tre linjer, har en grad av släktskap till stamfadern som är ungefär 1 procent (0,977). Johan Lindhardt [aCc EBB cDc C] härstammar i 10:e led en gång från stamfadern, vilket innebär ungefär 1 promille (0,098 procent).

Fyra personer härstammar från stamfaderns alla sex barn som har ättlingar. Sedan tidigare vet vi att bröderna Björn och Marcus Carlberg [EbC pBd faA och -B] i Unnaryd, födda 1983 respektive 1987 gör detta. Senare forskning har visat att även syskonen Matilda och Martin Hjelmqvist [EbB Cbb BbB a och -B] i Långaryd, födda 1988 respektive 1992, är ättlingar till alla sex barnen.

Hundraåringar

Följande ättlingar till stamföräldrarna har uppnått en ålder av 100 år eller mer:

104 år 11 mån 25 dagar, Linnea Svensson f Gustafsson, Rydöbruk, aCf Dae c, f 1884-08-05, d 1989-07-30

104 år 11 mån 13 dagar, Ester Malmqvist f Brinck, Bengtsfors, daC fAi, f 1877-06-03, d 1982-05-16

104 år 25 dagar, Hulda Andersson f Holmén, Värnamo, dcg DBb e, f 1889-12-10, d 1994-01-04

103 år, Jenny Elise Johnson, USA, daa aDC a, f 1875-09-22, d 1979 (obekräftad uppgift)

102 år, Emma Karlsson f Larsson, USA, aeB Ace b, f 1872-02-16, d 1975 (obekräftad uppgift)

102 år 9 mån 5 dagar, Hilda Werner f Jehander, Stockholm, daC hEh, f 1885-06-23, d 1988-03-28

102 år 8 mån 11 dagar, Johan Alexandersson, Femsjö, CDa Daa A, f 1878-03-05, d 1980-11-16

102 år 5 mån 3 dagar, Helga Andersson f Svensson, Gryteryd, aDh Cda bc, f 1897-04-24, d 1999-09-27

102 år 3 mån 2 dagar, Alma Johansson f Johansson, Södra Hestra, Eea Caf f, f 1890-10-18, d 1993-01-20

101 år 11 mån 16 dagar, Alma Lohmander f Johansson, Raus, aBD CbB b, f 1892-03-22, d 1994-03-10

101 år 1 mån 19 dagar, Elin Hultin f Johansson, Västra Ed, dcH dDc, f 1875-02-17, d 1976-04-05

101 år, Charles Ryan, Tacoma WA USA, daa aBD A, f 1864-01-18, d 1965

100 år, Svea Andersson f Eriksson, Kinnared, daG cCa g, f 1901-12-09, alltjämt i livet

100 år, Karl Edman, USA, GBc CEB E, f 1892-02-15, d 1993 (obekräftad uppgift)

100 år 10 mån 13 dagar, Johanna Catharina Sjöström f Lindahl, Karlshamn, bCK Da, f 1852-02-12, d 1952-12-25

100 år 7 mån 3 dagar, Hilda Svensson f Andersdotter, Södra Hestra, GaA AAg a, f 1874-02-26, d 1974-09-29

100 år 5 mån 23 dagar, Anna Paulina Bergström f Rudholm, Malmö, dcE cAD b, f 1895-05-15, d 1995-11-07

100 år, Hilma Swanson f Isakson, USA, aDf eCc d, f 1884-08-27, d 1985 (obekräftad uppgift)

100 år 2 mån 20 dagar, Anna Nilsson f Petersdotter, Anderstorp, Cbb De, f 1815-07-25, d 1915-10-15

100 år 8 dagar, Rut Ingeborg Lindqvist f Eliasson, Göteborg, dhC efB b, f 1901-04-17, d 2001-04-25

100 år, Maria Stromberg f Lorentzson, Providence RI USA, Cfb Dfd, f 1881-01-13, d 1981

Följande ingifta har uppnått en ålder av 100 år eller mer:

103 år 9 mån 28 dagar, Karl Bengtsson, Drängsered, dcI chf-g, f 1887-10-31, d 1991-08-28

102 år 8 mån 10 dagar, Emma Ottilia Persson f Jönsson, Falkenberg, CCd cgb E-g2, f 1886-04-16, d 1988-12-26

102 år 21 dagar, Helga Lovisa Nilsson f Dyberg, Falkenberg, ECe eCA A-g, f 1897-05-23, d 1999-06-13

101 år 11 mån 4 dagar, John Edén Johansson, Falkenberg, ECC bAA c-g, f 1896-03-25, d 1998-03-01

101 år 10 mån 3 dagar, Gerda Selmqvist f Good, Hyltebruk, aBf aEe B-g, f 1900-09-17, d 2002-07-20

101 år 9 mån 19 dagar, Frida Bengtsson f Josefsson, Gryteryd, aDD Aaa aA-g, f 1897-09-19, d 1999-07-08

100 år 8 mån 10 dagar, Ester Nilsson f Lindholm, Falkenberg, aea cda E-g, f 1902-01-08, d 2002-09-18

100 år 7 mån 17 dagar, Cay Langöe Conradsen, Norrköping, aae Cff b-g, f 1890-10-29, d 1991-06-15

100 år 5 mån 10 dagar, Jenny Karlsson f Karlsson, Färgaryd, aDf eBa B-g, f 1889-07-21, d 1989-12-31

100 år, Anna Fredrika E Bengtsson f Lindberg, Helsingborg, aCc DHC G-g, f 1902-08-13, alltjämt i livet

100 år 26 dagar, Rut Kamstedt f Johansson, Halmstad, daG cCb D-g, f 1897-11-08, d 1997-12-04

100 år 21 dagar, Anna Samuelsson f Johannesson, Långaryd, aea aeE B-g, f 1884-06-13, d 1984-07-04

- - -

Hemsidan i träda

Tyvärr har Långarydssläktens hemsida för en tid sedan tagits ur bruk, på grund av ohälsa i familjen hos den vår släkting som mycket engagerat arbetat med att lägga upp och underhålla hemsidan. Vi hoppas att själva ta över arbetet så snart som möjligt.

- - -

Upphovsrätt/Copyright © 2004 Per Andersson & Johan Lindhardt

Källa: www.langarydsslakten.se