Nyhetsbrev 20

Av Per Andersson & Johan Lindhardt

Nyhetsbrevet utsänt 2010-02-24

VÄLKOMMEN TILL LÅNGARYD 12 SEPTEMBER

Söndagen den 12 september anordnar hembygdsföreningen gammaldags marknad i Långaryd och i anslutning till den blir det släktsamling i kyrkan. Alla släktingar är varmt välkomna. Mer information kommer i nästa nyhetsbrev.

 

55 000 SLÄKTINGAR I NYA BOKEN

Arbetet med det femte och sista bandet i bokverket om Långarydssläkten håller på att avslutas. Den uppemot 900-sidiga boken omfattar mer än 55 000 nyfunna släktingar, dvs ättlingarna till länsmanshustrun Ingrid Nilsdotters tre syskon Peter Ackerman, Ingeborg Nilsdotter och Nils Nilsson från gården Askebo i Våthults socken. I dagarna skickas släktkorrektur ut till de familjer som finns med i det nya bokbandet (i boken finns dock inte möjlighet att ta med ändringar rörande redan publicerade familjer). Inom ett par veckor kommer de släktingar som skaffat sig de fyra första bokbanden att informeras per post om hur man beställer den femte delen i verket. Då kan man också meddela om man vill hämta böckerna i Långaryd i samband med marknaden den 12 september.

 

SLÄKTENS ÄLDSTA

Astrid Almgren i Reftele (bCE GeD d:2) avled den 1 december 2009 i en ålder av 100 år och 3 dagar. Äldst i släkten är fortfarande 102-åriga Margit Bjärnling i Stockholm (aaF aae eb). Sammanlagt finns sju hundraåringar i livet bland ättlingarna till stamföräldrarna Nils Andersson och Börta i Askebo. Hela 82 ättlingar är 95 år eller äldre. Fullständiga listor över släktens äldsta finns på hemsidan.

 

DICK HARRISON NYFUNNEN SLÄKTMEDLEM

En av Sveriges mest kända historiker, professor Dick Harrison (född 1966), har nu konstaterats tillhöra Långarydssläkten. Han kommer att finnas med i den nya boken som blir färdig senare i år.

 

LÄGRE PRIS PÅ SLÄKTFLAGGOR

Fasadflaggor med Långarydssläktens släktvapen kan nu beställas för endast 100 kronor (tidigare pris var 175 kronor). Flaggorna, som är 60x60 cm och utan stång, tillhandahålls av Inga Svensson i Nissaryd, Långaryd, telefon 0371-460 21. Porto tillkommer vid sändning per post. Fler prylar med släktvapnet finns på Långarydssläktens hemsida.

 

FLER SLÄKTINGAR SOM VILL HA NYHETSBREV?

Om det finns ytterligare släktingar som är intresserade av att få nyhetsbreven om Långarydssläkten, som utkommer då och då, är de välkomna att mejla namn, e-postadress och gärna bokstavsbeteckning. Alla gamla nyhetsbrev finns att läsa på släktens hemsida.

Meddela vänligen när e-postadressen ändras. Den som inte längre vill stå på utskickslistan meddelar detta på enklaste sätt.

 

Med vänliga släkthälsningar                                                                    

Per Andersson, telefon 08-663 69 12

Johan Lindhardt, telefon 08-643 97 76

e-post

hemsida: www.langarydsslakten.se

 

Upphovsrätt/Copyright © 2010 Per Andersson & Johan Lindhardt

Källa: www.langarydsslakten.se