Nyhetsbrev 23

Av Per Andersson & Johan Lindhardt

Nyhetsbrevet utsänt 2010-11-25

SLÄKTBÖCKERNA NU UTSKICKADE 

Vid släkt- och marknadsdagen i Långaryd den 12 september träffades tusentals släktmedlemmar i samband med utgivningen av den nya släktboken. Därefter har tryckeriet arbetat med att sända släktböckerna med posten till alla som beställt och inte själva hämtat i Långaryd. Nu ska alla böcker ha nått fram till sina mottagare. Vi beklagar att tryckeriets utskicksarbete tyvärr dragit ut på tiden.

 

FÅTAL SLÄKTBÖCKER KVAR – FÖRST TILL KVARN

Utöver de släktböcker som förhandsbeställts har vi låtit trycka ett litet antal överexemplar av bokverket om Långarydssläkten. Släktingarna har nu möjlighet att beställa av dessa få exemplar så långt upplagan räcker, enligt principen först till kvarn. Kanske kan bokverket vara en lämplig julklapp till barn eller barnbarn, och då ska vi se till att bokpaketet kommer fram i tid före jul.

Böckerna kan enklast beställas per e-post eller telefon 08-663 69 12 (Per Andersson). Priset är 980 kr för hela bokverket med alla fem banden (plus porto 150 kr). Den som redan har de fyra första delarna, kan köpa enbart del fem (928 sidor), pris 495 kr (plus porto 60 kr). Vänligen uppge om möjligt mobiltelefonnummer, eftersom det går snabbast om Posten kan skicka ett sms när paketet är framme hos postombudet (annars kommer en paketavi på vanligt vis). Inbetalningskort ligger i paketet, för att slippa postförskott. För den som vill spara portot kan vi ordna så att man kan hämta böckerna i Långaryd så långt exemplaren där räcker.

 

ÅTTA SLÄKTINGAR I NYA RIKSDAGEN OCH EN I REGERINGEN

Efter årets riksdagsval är Långarydssläkten representerad med åtta ledamöter i Sveriges riksdag, fler än någonsin tidigare. Av dem är folkpartisten Carl B Hamilton (Fba BdF cC) samt de tre moderaterna Oskar Öholm (dcH cca aHa C), Ulrik Nilsson (dhC egA caB) och Ann-Britt Åsebol (aDh Cia daa och V-DFF AdC dDa:2) ättlingar till släktens stamföräldrar och de fyra övriga ingifta.

Återigen har vi också fått en ”egen” minister i regeringen: centerpartistiska IT-och regionministern Anna-Karin Hatt (aDh Cda bdC c:7), som tillhör Långarydssläkten på hela sju håll.

Långarydssläktens hemsida finns alla nuvarande och tidigare statsråd, riksdagsledamöter, landstingsråd och kommunalråd i släkten listade.

  

MINISTERN OCH KOMMUNALRÅDET I HALMSTAD JÖRGEN ANDERSSONS MEMOARER

En av Långarydssläktens främsta politiker, Jörgen Andersson (dbd HAd BdA), som bland annat varit inrikesminister och även kommunalråd i Halmstad, har just givit ut sina memoarer. Han har sina rötter i Långaryd på både fäderne och möderne. Boken handlar både om uppväxten och den politiska karriären, och Jörgen skriver mycket om bygden runt Landeryd och Långaryd samt inte minst om Halmstad. Jörgen tillhör vår släkt genom sin mamma Inga-Britt född Åkvist, gift med Erik ”Landeryd” Andersson, som bland annat var välkänd fotbollsspelare i Halmia på 1940-talet. Långarydssläktens medlemmar har möjlighet att köpa boken till rabatterat pris, 119 kr plus porto (ordinarie pris 195 kr). Boken kan beställas per e-post eller telefon 0768-71 63 73.

 

FLER SLÄKTINGAR SOM VILL HA NYHETSBREV?

Om det finns ytterligare släktingar som är intresserade av att få nyhetsbreven om Långarydssläkten, som utkommer då och då, är de välkomna att mejla namn, e-postadress och gärna bokstavsbeteckning. Alla gamla nyhetsbrev finns att läsa på släktens hemsida.

Meddela vänligen när e-postadressen ändras. Den som inte längre vill stå på utskickslistan meddelar detta på enklaste sätt.

 

Med vänliga släkthälsningar                                                                    

Per Andersson, telefon 08-663 69 12

Johan Lindhardt, telefon 08-643 97 76

e-post

hemsida: www.langarydsslakten.se

 

 

Upphovsrätt/Copyright © 2010 Per Andersson & Johan Lindhardt

Källa: www.langarydsslakten.se