Nyhetsbrev 25

Av Per Andersson & Johan Lindhardt

Nyhetsbrevet utsänt 2011-12-07

NYA 1600-TALSRÖN – LÄNSMANSMODERNS URSPRUNG

Släktens tidigare äldste kände stamfader länsman Anders Jönsson på gården Höljeryd i Långaryds socken har nu fått sitt ursprung på mödernet klarlagt. Genom domboksuppgifter har vi upptäckt att hans mor Elin Larsdotter var syster till bonden Nils Larsson i Holmen, en grannby till Höljeryd. Deras föräldrar var bonden Lars Månsson i Holmen, död i oktober 1686, och hans hustru Ingegerd. Holmen var en frälsegård, som ägdes av syskonen Brita och Knut Lilliehöök. Eftersom Nils Larsson inte ville skriva in sig som soldat fördrev ägarna honom från gården sommaren 1682. Nils blev av med hela sin egendom i form av djur, säd och hö. För detta stämde Nils syskonen Lilliehöök vid häradsrätten och några år senare fick Nils komma tillbaka till Holmen. Nils avled vid 60 års ålder 1704. Hans hustru Gunnel Persdotter levde till 1748 och blev hela 98 år gammal, enligt dödboken.

 

NYFUNNA DUBBLA SLÄKTSKAP MELLAN SLÄKTINGAR FRÅN LÅNGARYD OCH VÅTHULT

Nils Larsson och Gunnel Persdotter i Holmen (se ovan) hade minst tre barn, Ingegerd, Per och Anna, som alltså var kusiner till länsman Anders Jönsson. Sonen Per Nilsson (1677–1770) gifte sig med en dotterdotter till våra Våthultsstamföräldrar Nils Andersson och Börta i Askebo, Brita Månsdotter [V-cb]. En stor del av Våthultsstammen är således också ättlingar till Lars Månsson och Ingegerd i Holmen. Därmed finns ett dubbelt släktskap mellan Anders Jönssons ättlingar (dvs de som finns i band 1–4 i bokverket om Långarydssläkten) och alla de släktingar i Våthultsstammen som har beteckningar som börjar med V-cb.

Nils och Gunnels yngsta barn, Anna Nilsdotter (1685–1763) gifte sig med bonden Lars Nilsson i Norra Åkershult i Långaryd. De har ett mycket stort antal ättlingar, inte minst i Burseryds socken. Fyra av barnbarnen till Anna och Lars blev gifta med var sitt barnbarnsbarn till länsman Anders Jönsson. Det innebär att stora delar av Långarydssläktens medlemmar har ytterligare en eller flera härstamningar från Lars Månsson i Holmen. Detta gäller inte minst för alla som har en beteckning som börjar med aCf, aDD, aDh eller FCd. Sammanlagt kan minst 30 personer i släkten härleda ett biologiskt ursprung från Lars Månsson på minst 12 olika linjer vardera.

 

LÄNSMAN ANDERS JÖNSSONS FARBRÖDER UPPTÄCKTA

Länsman Anders Jönssons far, nämndemannen Jöns Andersson i Höljeryd, hade två bröder som både hette Sven. På 1674 års höstting i Västbo härad nämns dessa som Sven Andersson den äldre och Sven Andersson den yngre. En av dem, sannolikt den äldre, var bonde i Södra Ekeryd i Långaryd och avled i april 1687. Han var först gift med Kerstin Svensdotter, som var dotter till bonden Sven Månsson i Södra Ekeryd, och senare med Elin Svensdotter. Efter att Anders Jönsson och hans syskon blev faderlösa 1676 var det Sven Andersson i Ekeryd som blev deras förmyndare. På 1680-talet pågick en schism om det arv efter Jöns som Sven förvaltade för sina brorsbarns räkning och som dessa inte fick se mycket av.

 

SLÄKTENS ÄLDSTA

Långarydssläktens äldsta medlem i livet är Margit Bjärnling i Stockholm (aaF aae eb), som fyller 104 år den 10 december. Två ättlingar till stamföräldrarna Nils och Börta i Askebo har i höst fyllt 100 år: Astrid Svensson i Hyltebruk (aDf eBB Ba:4) den 13 oktober och Rudolf Andersson i Öxabäck (V-DFF Ada eD:2) den 23 oktober. Ytterligare fyra släktingar fyller 100 år i januari 2012: Inga Carlsson i Halmstad (dcH ccB be), Maja Bergwik i Falun (FCe aEf d), Ingrid Johansson i Borås (V-BDD ECa bb) samt Dagmar Larsson i Smålandsstenar (daC jde b:2). Den 7 april 2011 avled Greta Cronvall i Halmstad (Cbb DeB Ec) och den 26 juli 2011 avled Kerstin Thulin i Jönköping (Hac BDC b). Båda blev 100 år. På Långarydssläktens hemsida finns en lång uppdaterad lista över släktens äldsta.

 

FLER SLÄKTINGAR SOM VILL HA NYHETSBREV?

Om det finns ytterligare släktingar som är intresserade av att få nyhetsbreven om Långarydssläkten, som utkommer då och då, är de välkomna att mejla namn, e-postadress och gärna bokstavsbeteckning. Alla gamla nyhetsbrev finns att läsa på släktens hemsida.

Meddela vänligen när e-postadressen ändras. Den som inte längre vill stå på utskickslistan meddelar detta på enklaste sätt.

 

Med vänliga släkthälsningar                                                                    

Per Andersson, telefon 08-663 69 12

Johan Lindhardt, telefon 08-643 97 76

e-post

hemsida: www.langarydsslakten.se 

 

 

Upphovsrätt/Copyright © 2011 Per Andersson & Johan Lindhardt

Källa: www.langarydsslakten.se