Nyhetsbrev 31 (S)

Av Per Andersson & Johan Lindhardt

Nyhetsbrevet utsänt 2014-05-19 till släktingarna på de nyutforskade grenarna i band 6

VÄLKOMMEN I SLÄKTEN!

Vi hälsar dig hjärtligt välkommen som medlem av vår gemensamma Långarydssläkt, som omfattar mer än 200 000 efterkommande till bonden Simon i Långaryd, född i början av 1500-talet. Flera tusen nyfunna släktingar har under våren fått veta att de tillhör Långarydssläkten genom de brev som vi sänt till alla nyfunna släktfamiljer.

 

TACK 

Gensvaret på vårt släktarbete har varit överväldigande. Alla vänliga brev, e-postmeddelanden och telefonsamtal har glatt oss mycket. Tack för all uppmuntran och alla värdefulla kontakter!

 

ÄNNU FINNS TID ATT KOMPLETTERA SLÄKTUPPGIFTER

Tacksamt har vi fått svar på vårt korrekturutskick från tusentals släktingar. Arbetet med den nya boken håller nu på att avslutas, men det finns fortfarande möjlighet att få med nya uppgifter i boken. Hör gärna av dig om det under de närmaste veckorna inträffar händelser i släkten, till exempel att barn föds. Vi tar tacksamt emot information per e-post. De flesta släktfamiljer har kompletterat med yrken, som vi eftersträvar att få med för att göra släktredovisningen mer berättande. Om yrkesuppgift saknas skulle vi uppskatta att få hjälp med komplettering.

 

VÄLKOMMEN TILL SLÄKTSAMLING I LÅNGARYD 31 AUGUSTI

Söndagen den 31 augusti anordnar ”Långaryd-Landeryd i Samverkan”, en sammanslutning av bygdens föreningar, gammaldags marknad i Långaryd klockan 10-15 och klockan 16 blir det släktsamling i Långaryds kyrka med gudstjänst, musik och tillbakablick i släktens historia. Alla släktingar är varmt välkomna. Många har visat intresse för att delta och vi hoppas att det ska finnas plats i kyrkan till alla.

 

FORTFARANDE MÖJLIGT ATT BESTÄLLA SLÄKTBOKEN

Ännu är det möjligt att beställa den nya släktboken om Långarydssläkten, enklast per e-post. Boken, som är det sjätte bandet i verket om Långarydssläkten, kommer att omfatta cirka 750 sidor med din familj och 45 000 andra nyfunna släktingar. Bokens pris är 495 kronor. Den som vill spara portokostnaden på 50 kronor kan hämta sin förhandsbeställda bok i Långaryd i samband med marknaden den 31 augusti. De böcker som ska hämtas måste av praktiska skäl vara betalda på förhand senast den 1 augusti till plusgiro 23 22 36-0 (betalningsmottagare Draking). Ange på inbetalningen: namn, adress och numret som står ovanför ditt namn på släktkorrekturet, alternativt individbeteckning. Ta med en kopia av kvitto eller annat utdrag som visar betalningen och lämna i utbyte mot boken, som vi då prickar av på en lista över inkomna betalningar.

 

BAND 1-5 I BOKVERKET OM SLÄKTEN

Släktingar har också efterfrågat de fem tidigare banden i bokverket om Långarydssläkten, för att därmed få hela bilden av släkten. Det finns ett begränsat antal exemplar av dessa, och de kommer att kunna köpas vid marknaden i Långaryd den 31 augusti enligt principen först till kvarn. Priset för de fyra första bokbanden tillsammans är 500 kronor (2 256 sidor). Alla personer i dessa band är släkt med alla i band 6. Band 5 kostar 495 kronor(928 sidor). En stor del av personerna i band 5 är släkt med alla i band 6.

Det finns ett litet antal av band 1 till 5 tillgängliga redan nu. Dessa kan efter överenskommelse hämtas antingen i Långaryd (kontakta Inga Svensson, e-post eller telefon 0371-460 21) eller i Helsingborg (kontakta Per Andersson, e-post eller telefon 08-663 69 12).

 

SLÄKTENS ÄLDSTA

Äldst bland ättlingarna till vår gemensamme stamfader Simon i Långaryd är 103-årige Johan Berntsson i Varberg, som föddes den 1 november 1910. Han kommer att finnas med i den nya släktboken med beteckningen S-BcB gAa aDA. För närvarande är 22 medlemmar av Långarydssläkten (10 ättlingar och 12 ingifta) 100 år eller äldre. På Långarydssläktens hemsida finns en lång lista över släktens äldsta.

 

FLER SLÄKTINGAR SOM VILL HA NYHETSBREV?

Om det finns ytterligare släktingar som är intresserade av att få nyhetsbreven om Långarydssläkten, som utkommer då och då, är de välkomna att mejla namn, e-postadress och gärna bokstavsbeteckning. Alla gamla nyhetsbrev finns att läsa på släktens hemsida.

Meddela vänligen när e-postadressen ändras. Den som inte längre vill stå på utskickslistan meddelar detta på enklaste sätt.

 

Med vänliga släkthälsningar                                                                   

Per Andersson, telefon 08-663 69 12

Johan Lindhardt, telefon 08-643 97 76

e-post

hemsida: www.langarydsslakten.se

 

 

Upphovsrätt/Copyright © 2014 Per Andersson & Johan Lindhardt

Källa: www.langarydsslakten.se