Nyhetsbrev 36

Av Per Andersson & Johan Lindhardt

Nyhetsbrevet utsänt 2017-02-26

LÅNGARYDSSLÄKTEN TAR ÖVER SVERIGE

Långarydssläkten fördubblas varje generation. Det är en följd av att antalet barn som föds i en ny generation är ungefär två gånger så stort som i den föregående. På 1930-talet var 0,7 procent av dem som föddes i Sverige medlemmar av Långarydssläkten. På 1960-talet hade andelen fördubblats och vid millennieskiftet hade vi fördubblats ännu en gång. I dag är uppskattningsvis drygt 3 procent av de nyfödda i Sverige släktmedlemmar. Om ökningen fortsätter i samma takt är var fjärde svensk som föds om 100 år ättling till någon av Långarydssläktens stamföräldrar. Och om 200 år är i så fall nästan alla svenskar medlemmar av vår släkt. Ingen av oss lär få veta om denna förutsägelse kommer att besannas, men vi kan i alla fall vara säkra på att vi kommer att omfatta en allt större del av Sveriges befolkning. Antalet släktmedlemmar som redovisas i det åren 2006–2014 utgivna sexbandsverket om släkten är 254 000. Därefter beräknas omkring 25 000 nya ättlingar ha fötts.

 

SLÄKTENS ÄLDSTA

Malva Fogelberg i Stockholm (aCf dcB Da), som var släktens äldsta levande ättling, avled den 21 september 2016. Hon var född den 23 april 1911 och blev alltså 105 år. Tora Lund i Ätran (V-DFF cBc ag) avled den 1 december 2016, 102 år, Kerstin Olsson i Gislaved (V-BDb CAi ga) den 13 juli 2016, 100 år, och Lennart Svensson i Tävelsås (V-BDE cfG dA:2) den 31 december 2016, även han 100 år. Äldst i livet är nu Ingrid Johansson i Borås (V-BDD ECa bb), som den 20 januari 2017 firade sin 105-årsdag i närvaro av sina närmaste. Elsa Winbladh i Halmstad (V-caA FaD He) fyllde 100 år den 26 november 2016 och Gurli Blomqvist i Nybro (dcE ccA Db) blir 100 år den 13 mars 2017. Släktens äldsta ingifta, Ingrid Cardell i Karlskrona (baE DEh A-g), född den 6 mars 1910, avled den 15 juli 2016, 106 år gammal. På Långarydssläktens hemsida finns en uppdaterad lista över släktens äldsta.

 

SLÄKTFORSKARDAGARNA I HALMSTAD

Sveriges största årliga släktforskarhändelse – Släktforskardagarna – kommer i år att äga rum den 26 och 27 augusti i Halmstad, alltså den plats där det bor flest medlemmar av Långarydssläkten (i dag omkring 18 000 personer eller var femte invånare). I Halmstad Arena anordnas då en mässa som är öppen för allmänheten med ett hundratal utställare och ett digert föreläsningsprogram. En av föreläsarna är Johan Lindhardt, som berättar om Långarydssläkten söndagen den 27 augusti klockan 10. Han beskriver då hur arbetet med att utforska släkten har gått till och resonerar kring hur två personer kan bli till ett par hundra tusen på mindre än 400 år.

 

FLER SLÄKTINGAR SOM VILL HA NYHETSBREV?

Om det finns ytterligare släktingar som är intresserade av att få nyhetsbreven om Långarydssläkten, som utkommer då och då, är de välkomna att mejla namn, e-postadress och gärna bokstavsbeteckning. Alla gamla nyhetsbrev finns att läsa på släktens hemsida.

Meddela vänligen när e-postadressen ändras. Den som inte längre vill stå på utskickslistan meddelar detta på enklaste sätt.

 

Med vänliga släkthälsningar

Johan Lindhardt och Per Andersson
e-post
www.langarydsslakten.se

Upphovsrätt/Copyright © 2017 Per Andersson & Johan Lindhardt

Källa: www.langarydsslakten.se