Nyhetsbrev 37

Av Per Andersson & Johan Lindhardt

Nyhetsbrevet utsänt 2017-08-20

NÄRKONTAKT MED SLÄKTENS STAMMODER

Det finns en ättling i livet till Långarydssläktens stammoder, länsmanshustrun Ingrid Nilsdotter i Långaryd (1676-1753), som har en relation till henne med bara två förmedlande personer mellan dem. 97-åriga Rut Kristoffersson, född Johansson, boende i Jönköping (bad acB cbd), föddes i februari 1920, när hennes mormors far fortfarande levde. Han hette Nils Johan Svensson (1836-1920, bad acB) och var bonde i Gunnhult i Vrå socken. Han i sin tur var ett år gammal när hans mormors mor Kerstin Persdotter (1752-1837, bad) avled. Hon var bondhustru i Bälshult i Långaryd och föddes när hennes mormors mor, stammodern Ingrid Nilsdotter, ännu var i livet. Ingrid har mer än 150 000 efterkommande. En av dessa, ännu i livet, kan alltså ha träffat en anfader, som har träffat en anmoder, som har träffat stammodern, född för 341 år sedan.

 

FÖRELÄSNING I HALMSTAD OM LÅNGARYDSSLÄKTEN

Söndagen den 27 augusti klockan 10 föreläser Johan Lindhardt om Långarydssläkten i Halmstad Arena. Han berättar då om arbetet med att utforska släkten och resonerar kring hur två personer kan bli till ett par hundra tusen på bara drygt 300 år. Det sker inom ramen för de svenska Släktforskardagarna som i år äger rum i Halmstad. Mässan är öppen för allmänheten med ett hundratal utställare och ett digert föreläsningsprogram. Bland övriga föreläsare märks historikern Dick Harrison, som också är medlem av Långarydssläkten. Mer information finns på sfd2017.se.

Långaryd – Världens släktbygd kommer att vara en av utställarna på Släktforskardagarna. Där kan man till självkostnadspris köpa prylar med Långarydssläktens vapen och där säljs de få kvarvarande böckerna om Långarydssläkten (band 3 och 4) för 50 kronor per styck, som går oavkortat till Långaryds hembygdsförening. Även hembygdsböcker samt gårds- och torpinventeringar från Långaryd finns att ta del av.

 

FEM GENERATIONER I LIVET

Två av våra släktingar kan glädja sig åt inte mindre än fem barnbarns barnbarn vardera med fem generationer i livet samtidigt: 85-åriga Margit Holmén i Mariestad (CGa aCB Cc) och 92-åriga Anna-Lisa Larsson i Varberg (V-cEa FcF Bcb). Några nu avlidna medlemmar av Långarydssläkten har haft ännu fler barnbarns barnbarn. Allra flest hade Iréne Boman i Borås (1922-2015, V-DFF cHa Ie) med tolv barnbarns barnbarn när hon avled. Ännu finns det inget exempel i släkten på sex samtida generationer, men det finns en teoretisk möjlighet att så skulle kunna bli fallet om ett antal år.

 

SLÄKTENS ÄLDSTA

Ingrid Johansson i Borås (V-BDD ECa bb) är äldst i släkten, följd av Eira Grimstam i Nödinge (Cbb DcB Ac), båda 105 år. Tre av Långarydssläktens äldsta ättlingar har avlidit i år: Ruth Brorsson i Ljungby (V-cbA DdA hfa) den 2 juni, 103 år gammal, Karl Jönsson i Unnaryd (bad acF cC) den 6 april, 102 år, och Folke Jarl i (Cbb Dba bcE) den 15 maj, en dag innan han skulle fyllt 101 år. Georg Löfving i Göteborg (FaF LcA A) fyllde 100 år den 3 maj 2017 och Astrid Zachrisson i Tölö (S-BcB dGd cDa) blev 100 år den 26 juli. Släktens äldsta ingifta, Ida Ander i Nærum, Danmark (änka efter Fae Bab aB), avled 23 januari 2017, 105 år gammal. Sammanlagt finns det nu 13 ättlingar och 10 ingifta som är minst 100 år gamla. På Långarydssläktens hemsida finns en uppdaterad lista över släktens äldsta.

 

FLER SLÄKTINGAR SOM VILL HA NYHETSBREV?

Om det finns ytterligare släktingar som är intresserade av att få nyhetsbreven om Långarydssläkten, som utkommer då och då, är de välkomna att mejla namn, e-postadress och gärna bokstavsbeteckning. Alla gamla nyhetsbrev finns att läsa på släktens hemsida.

Meddela vänligen när e-postadressen ändras. Den som inte längre vill stå på utskickslistan meddelar detta på enklaste sätt.

 

Med vänliga släkthälsningar

Johan Lindhardt och Per Andersson
e-post
www.langarydsslakten.se

Upphovsrätt/Copyright © 2017 Per Andersson & Johan Lindhardt

Källa: www.langarydsslakten.se