Nyhetsbrev 4

Av Per Andersson & Johan Lindhardt

Nyhetsbrevet utsänt 2004-11-02

Hemsida för Långarydssläkten

 

Långarydssläkten har nu fått sin egen hemsida. Välkommen att läsa mer om släkten på www.langaryd.nu/slakten om bland annat:

 

---SLÄKTEN---

 

Stamfadern och hans krets

Stamtavla över tre generationer

Släktens utbredning

Världsrekord

Obruten manslinje

Släktens äldsta

Kändisar

Biografier

Släktgårdar

Släktnamnsregister

Ortnamnsregister

 

---FORSKNINGEN---

 

Släktkartläggningen

Nytt bokverk i fyra band

Släktböckerna

Outforskade grenar

Meddela nyheter och rättelser

Senaste tillägg

Redovisningssystem

Hur mycket släkt är jag med stamfar?

Om Per Andersson

Om Johan Lindhardt

 

---GEMENSKAPEN---

 

Släktmöten

Släktföreningar

Minnesstenen

Släktvapnet

Heraldik

Släktvapenprylar

 

 

Nytt bokverk om fyra band planeras

Sedan huvud- och tilläggsböckerna om Långarydssläkten utgavs 1998 respektive 2002 med sammantaget drygt 80 000 personer, har kartläggningen av släkten fortsatt. Många nya släktgrenar har utretts och luckor på tidigare kända grenar har fyllts igen. Ytterligare 40 000 släktmedlemmar har kunnat spåras.

 

För att alla intresserade ska få del av de betydande nytillskott som de senaste årens forskning gett, har arbetet inletts med att utge en ny utgåva av släktboken. Det nya släktverket kommer alltså att omfatta ca 120 000 personer. Därmed måste det uppdelas på fyra band. Antalet sidor beräkas till uppemot 2 000. Böckerna blir inbundna och sidformatet detsamma som närmast föregående upplaga (17x25 cm).

 

En del nyheter i redovisningen införs för att underlätta läsningen. Dessutom kommer fullständigt datum för födelse, död och vigsel att finnas med.

 

Ännu återstår dock mycket arbete och verket kommer inte att kunna ges ut förrän tidigast till julen 2005. Släktmedlemmarna kommer i god tid att informeras om utgivningen genom att korrektur skickas till en representant för varje släktfamilj. De som meddelat sin e-postadress kommer också att få information genom Långarydssläktens nyhetsbrev.

 

 

Nya kändisar


I
tidigare nyhetsbrev har vi berättat om ett antal välkända svenskar som är medlemmar i
Långarydssläkten. Listan kan nu fyllas på med skådespelerskan Inga Landgré (f 1927, bCB CFB ca) och hennes tidigare make, komikern och skådespelaren Nils Poppe (1908-2000).

 

 

Avlidna

 

Den sista kvarlevande släktmedlemmen i den sjätte generationen efter stamfadern, Ingeborg Sonesson (född Nilsson, Gff FEe = aCf Gcf e) i Kallinge, har avlidit. Hon var född 13 mars 1913 och avled 3 juli 2004. Därmed fördelar sig nu släktmedlemmarna på släktens sju senaste generationer (sju till och med tretton).

 

Även Svea Andersson (född Eriksson, daG cCa g), Kinnared, har avlidit. Hon var född 9 december 1901 och blev 102 år. Vid sin bortgång 21 augusti 2004 var hon näst äldst i Långarydssläkten. Allra äldst i släkten, 106 år, är alltjämt Maria Christensson (född Sjöholm, baA KaC d). Hon föddes den 26 april 1898 och är bosatt i Halmstad.

 

 

Hemvändardag och gammaldags marknad i Långaryd

 

Långarydsföreningar i samverkan anordnar lördagen den 27 augusti 2005 en hemvändardag i Långaryd. Söndagen den 28 augusti anordnas dessutom en gammaldags marknad i Långaryd. Närmare information om program för dagarna kommer så småningom att finnas på http://www.langaryd.nu/

 

 

Fler intresserade släktingar?

 

Om det finns ytterligare släktingar som är intresserade av att få nyhetsbreven om Långarydssläkten, som utkommer då och då, är de välkomna att mejla namn, e-postadress och gärna bokstavsbeteckning till Per eller Johan. Den som inte längre vill stå på utskickslistan meddelar detta på enklaste sätt.

 

 

 

Med vänliga släkthälsningar

Per Andersson, Skeppargatan 32, 114 52 Stockholm, telefon 08-663 69 12

Johan Lindhardt, ny adress från 1 november 2004:

Metargatan 13, 116 66 Stockholm, telefon 08-643 97 76

Upphovsrätt/Copyright © 2004 Per Andersson & Johan Lindhardt

Källa: www.langarydsslakten.se